Node

Ansvar

Som rådgivende ingeniører er vi med på å forandre verden. Våre valg påvirker fremtiden ikke bare til våre oppdragsgivere, men til mange flere mennesker, både lokalt og - i litt mindre grad - globalt.

Vårt mål er at vårt bidrag forandrer verden til å bli et bedre sted å være.

Prosjekter

Størst påvirkningskraft på miljøet rundt oss har vi gjennom de prosjektene vi utfører sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Eksempler på hva vi gjør og hvordan vi gjør det finner du under lenkene på høyre siden. Som eksempler på prosjekter som er milepæler for fremtiden vil vi nevne spesielt:

Passivhusprosjekt Løvåshagen

Vi har vært byggeteknisk rådgiver for Norges første passivhus-boligprosjekt. Boligprosjektet Løvåshagen har vunnet Bergen Kommunes Byutviklingspris 2008, Norsk VVS-pris 2008 og ble nominert til Statens Byggeskikkpris 2009.

CO2 Technology Centre Mongstad

Vi har vært byggeteknisk rådgiver for administrasjonsbygget og verkstedshaller på "månelandingsprosjektet" for CO2 fangst på Mongstad. CO2-fangst og lagring anses å være en viktig brikke i strategien med å begrense utslipp av klimagass. Bygget ble levert innenfor tidsfristen og kostnadsrammen.

Miljøfyrtårn Sparebanken Vest

Som et eksempel på miljørådgivning har vi vært Miljøfyrtårn konsulent for Sparebanken Vest for 2 kontorer i Bergen med over 400 ansatte.

Bybanen i Bergen

Vi har utført/utfører byggeteknisk prosjektering av leskurene (holdeplasser) for byggetrinn 1 og 2. Bybanen er Bergens viktigste bidrag for å redusere klimagassutslipp lokalt og forbedre trafikksituasjon og luftkvaliteten i Norges nest største by.

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert etter Miljøfytårn-kravene siden 20. oktober 2006, og har blitt resertifisert i 2009. I tillegg kan vi også tilby konsulenttjenester for bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn. Ta kontakt med oss, så kan vi avtale et møte.

Transport

Vi har ingen egne biler, men har en avtale med Bildeleringen i Bergen. Dessuten bruker ingen av våre ansatte vanligvis egen bil for reiser til og fra arbeidsplass - noe som vi er ganske stolte av.

Climateprediction.net

Alle våre PC'er er utstyrt med programvare fra BOINC, der vi bruker ledig regnekapasitet for å beregne klimamodeller fra climateprediction.net. Klimamodeller hentes ned og lastes opp automatisk. Vi har vært bidragsyter til dette prosjektet siden 2005.

Gaver til veldedige organisasjoner

En gang i året utdeler vi støtte til veldedige organisasjoner. Vi tar en beslutning om hvem som skal få årets gave i fellesskap ved utgangen av året, og overfører beløpet når regnskapsåret er avsluttet. Hittil har disse organisasjoner fått støtte.

årorganisasjon
2017Kirkens Bymisjon
2016Bellona
2015Kolibri - Children at Risk Foundation
2014Stiftelsen Helseklovner
2013Unicef
2012Røde Kors
2011Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjon
2010Norsk Folkehjelp
2009Leger uten Grenser
2008Natur og Ungdom
2007Care
2006Bellona