Node

Bygningsfysikk

no

Vårt kontor har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet bygningsfysikk, tiltaksklasse 3.

Vi kan tilby generelle og avanserte beregninger når det gjelder energiforbruk, varmetap og kondens.

Energiberegninger

Vi kan tilby energiberegninger for alle typer bygg. Beregninger utføres vanligvis med Simien, som er det mest brukte programmet i Norge for denne type beregninger. Programmet brukes også ofte i forbindelse med uavhengig kontroll av bygningsfysikk, der vi kan utføre uavhengig kontroll av beregninger utført av andre rådgivere.

Beregninger av varmeflyt og kuldebro

For å kunne vurdere varmeflyt og evaluere kuldebroverdier kan vi utføre detaljerte beregninger som viser svakhetene i konstruksjoner, eller om det er fare for kondens på overflater.

Kondensberegninger for vegger og tak

Når vegg- eller takkonstruksjoner ikke ønskes bygd opp med dampsperre er det viktig å få undersøkt, om kondens kan oppstå i veggen. Vi utfører ikke-statiske vurderinger med vær- og klimadata fra det stedet der bygget står. Dette tillater ofte at konstruksjoner kan bygges uten dampsperre, uten at kondens vil oppstå.