Node

Firma

no en

NODE rådgivende ingeniører AS er et frittstående rådgivende ingeniørkontor etablert i Bergen sentrum.

NODE har hovedfokus og kjerneområde innen utredninger, beregninger, detaljering og tegning av konstruksjoner innen bygge- og anleggsteknikk. Vi har vesentlige referanser innenfor sektorene næringsbygg, hotell, bolig, landskap, samferdsel og kunstneriske installasjoner. Vi har spesialkompetanse innen fagfeltet etterspent betong, samt innen energiberegninger og miljørådgivning.

Vi legger stor vekt på god framdrift og riktig utvikling i prosjekter, med fokus på teknisk funksjonell og estetisk gode detaljløsninger.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat om prosjekter og/eller samarbeid.

HISTORIKK

NODE rådgivende ingeniører AS ble etablert 1. september 2003 av sivilingeniør Sigve Fossedal Olsen. Sivilingeniørene Ronny Rykkje og Andreas Zieritz ble likeverdige partnere i henholdsvis desember 2003 og mars 2005. Partnerne er alle universitetsutdannet på master nivå innen fagområdene byggeteknikk og konstruksjoner. Firmaet er 100% ansatteeid.

I desember 2003 ble kontoret etablert i Østre Murallmenningen 1b, med utsikt mot Vågen og Nordnes. Nodene trivdes godt i denne delen av byen og da lokalene i Mowinckelgården ble ledige flyttet vi inn i lyse og trivelige omgivelser i 10.de etasje i C. Sundts gt. 37. Utsikten er fantastisk og vi trives veldig godt her.

Firmaet har bygget opp en vesentlig referanseliste av varierte oppdrag for ulike kunder siden starten i 2003, og utvider vår egen historie med nye utfordringer i oppdrag og flere samarbeidspartnere hvert år. Blant våre beste referanser finner vi historien om våre faste kunder som kommer med nye forespørsler etter ferdigstilte prosjekter.

TJENESTER

NODE fokuserer på oppdrag innenfor kjerneområdene.utredninger, beregninger, detaljering og tegning av konstruksjoner innen bygge- og anleggsteknikk.

Vi jobber fortrinnsvis som deltager i alle faser av byggeprosessen. Vi har som mål å prosjektere fram et sluttprodukt ut fra best mulig forutsetninger og til størst mulig forutsigbarhet for oppdragsgiver basert på planmessige og faglig sterke utredninger.

Våre oppdragsgivere er private byggherrer, entreprenører, kommune og stat.

Vi holder foredrag for private og statlige foretak innen våre spesialfelt, samt deltar som forelesere i undervisning av sivilarkitektstudenter.

Undervisning

NODE rådgivende ingeniører AS er engasjert i undervisning av sivilarkitektstudenter ved Bergen Arkitektskole (BAS) i konstruksjonsfag og materialteknikk.

KOMPETANSE

Den faglige kompetansen i NODE rådgivende ingeniører AS er forankret i medarbeidernes solide faglige utdanning og relevante erfaringer fra varierte prosjekter. En stadig nyskjerrighet etter å søke nye utfordringer bringer den enkelte medarbeider og firmaet framover mot nye mål og interessante prosjekter. Vi er opptatt av å holde oss oppdatert innen faget og stadige utviklinger i nye regelverk og standarder, og setter av tid til kursing internt og eksternt..

Firmaet er medlem av RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening. RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. RIF stiller strenge kompetansekrav og forretningsmessige krav til deltakerfirmaene.

Firmaet sentral godkjenning (pdf, Statens Bygningstekniske Etat) av Statens bygningstekniske etat for prosjektering og uavhengig kontroll opp til tiltaksklasse 3 (høyeste klasse) for våre fagområder. RIF godkjenning og sentralgodkjenning gir våre kunder trygghet for kompetansekrav, samt at vi har et godt og godkjent styringssystem for kvalitetssikring og forretningsrutiner. Ved aktuelle prosjekter vil vi kunne presentere en CV for hver medarbeider som dokumentasjon for dennes spesialkompetanse.

MÅLSETTING

NODE rådgivende ingeniører AS har som målsetting å bidra eksklusivt for det enkelte prosjekt for å utvikle og utforme gode prosjekter på prosjektets og byggherrens premisser. Utfordringer, nytenking og spenningsfylte prosjekter skal bidra til å skjerpe vår appetitt på mer kunnskap.

Vel gjennomførte prosjekter oppnår vi med høy kvalitet i utredning og utforming av tekniske løsninger, kombinert med gode økonomiske valg tilpasset prosjektets og oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Vi søker å skape gode ideer og løsninger, for så videre å lose dem frem til realisering. Det er derfor et mål for oss å ha en tett dialog med oppdragsgivere, samarbeidende arkitekter og rådgivere, entreprenører og leverandører under hele vårt arbeid.

Vår filosofi er bygget rundt prinsippet om til enhver tid å utføre vårt fag på best mulig måte i oppdragsgivers interesse. Prinsippet innbefatter å søke råd gjennom litteratur, kurs, diskusjoner med samarbeidende firma, entreprenører og leverandører når nye og krevende problemstillinger oppstår.

Oppgaver som ikke naturlig faller inn under våre fagområder henviser vi til firmaer vi kan anbefale.