Node

IT

Filosofi

Vår filosofi er at ferdigproduktet som vi leverer til våre kunder er det som teller. Programvaren hjelper oss som prosjekterende å få det til. Gjennom integrerte produksjonsmetoder, der vi i hovedsak benytter 3D, kan vi oppnå gode resultater med få feil. En sentral del av denne filosofien er også et tett samarbeid med andre rådgivere.

NODE rådgivende ingeniører har oppdatert programvare som tillater oss å kunne tilfredsstille de fleste behov i vår bransje. Vi har også inngått vedlikeholdsavtaler med de fleste av våre leverandører, og har dermed tilgang til de nyeste versjoner til enhver tid.

Erfaringer

Gjennom et omfattende antall av prosjekter med mange forskjellige samarbeidspartnere i svært forskjellige fagområder har vi i løpet av de siste årene opparbeidet kompetanse, når det gjelder utveksling mellom forskjellige datasystemer. Vi er også svært engasjert i å forbedre utvekslingen gjennom bransjeorganisasjoner, som for eksempel BA-Nettverket.

Eksempelvis kan vi nevne gjennomførte prosjekter, der vi har hatt utveksling av DAK filer med blant annet disse datasystemer:

 • Autodesk
  • Autocad LT
  • Autocad Architectural Desktop
  • Autodesk Revit
 • Archicad
 • Bentley Microstation
 • PDS
 • Vectorworks
 • Google Sketchup
 • Tekla X-Steel

Utveksling av informasjon foretrekkes utført gjennom åpne, standardiserte filformater (ifc, pdf, odf, NS3459, gbxml, dxf, sdnf, cis/2, ...), men vi kan også tilby import og eksport av mange forskjellige proprietære formater (dwg, dgn, Tekla, doc, xls, ppt, ...)

DAK

Prosjektering og dimensjonering utføres i hovedsak parallelt og der det er hensiktsmessig i 3D. Kontoret vårt benytter Bentley Microstation som hovedprosjekteringsverktøy, og Tekla X-Steel som detaljeringsprogram for stålkonstruksjoner. Kontoret har også Autocad LT 2004 og 2005 versjoner som har blitt brukt for 2D prosjektering tidligere. Autocad LT versjoner brukes også som verifiseringsverktøy for utveksling i dwg format. Vi har også utarbeidet et eget DAK-manual som kan lastes ned fra våre nedlastingssider.

 • Bentley AECOSim Building Designer
  • 2D og 3D prosjektering
  • Utvekslingsmuligheter i en rekke forskjellige formater, blant annet alle Autocad dwg versjoner
  • Tilleggsapplikasjon NOIS Rebar som 2D armeringsprogram med bøyeliste
  • Bentley InRoads Site for terrengmodellering (byggegrop)
 • Tekla Structures
  • Steel Detailing - Ståldetaljering med produksjon av verkstedstegninger (kapptegninger)
  • Cast in Place - Armeringsmodeller og tegninger i 3D
  • Utvekslingsmuligheter i en rekke forskjellige formater, blant annet dwg, dgn, ifc, sdnf og CIS/2
 • IFC programvare
  • IfcStoreyView
  • Solibri Model Viewer
  • Tekla BIMSight
 • Annen programvare
  • SteelVis

Statisk dimensjonering

Kontoret har tilgang til en rekke forskjellig beregningsprogrammer for dimensjonering av konstruksjoner etter de til enhver tid gjeldende standarder. Gjennom vedlikeholdsavtaler har vi også tilgang til de nyeste versjoner.

 • Adapt PT / Floor-Pro
  • 2D dimensjonering av etterspente betongkonstruksjoner
  • dimensjonering etter europeiske og amerikanske standarder
 • CSI
  • ETABS Ultimate for 3D FE-beregninger
  • SAFE PT for etterspente betongdekker
 • Strusoft FEM-Design
  • Finite element program
  • Dimensjonering av 2D og 3D konstruksjoner
  • Dimensjonering av stål og betong
 • Focus Konstruksjon 2D
  • 2D dimensjonering av betong, stål og trekonstruksjoner etter Norsk Standard
 • Ove Sletten
  • 2D dimensjonering av betongkonstruksjoner med spennarmering
  • Dimensjonering av fundamenter, banketter og støttemurer
  • Beregning av lastpåvirkninger på konstruksjoner pga. vind og snø
  • Beregning av global stabilitet
  • Tverrsnittsdimensjonering av betongtverrsnitt (knekking, gjennomlokking, osv.)
 • RUNET
  • FRAME2Dexpress - 2D rammestatikk
  • WOODexpress - dimensjonering av trekonstruksjoner etter Eurocode
  • BETONexpress - dimensjonering av betongkonstruksjoner etter Eurocode
 • Bentley STAAD.Pro / STAAD(X)
  • 3D dimensjonering av ramme- og fagverkskonstruksjoner
  • Nasjonale og internasjonale standarder
 • Spesialprogramvare
  • Hilti dybeldimensjonering
  • Peikko Calc
  • Schoeck Isokorb
  • Simpson StrongTie
  • BuildSoft PowerConnect
 • Mathcad

Bygningsfysikk

 • EDSL TAS
  • Dynamisk simuleringsprogram av energiforbruk
  • Beregning av detaljerte forbruksverdier basert på lokale værdata (Meteonorm)
  • Beregning av energiklasser etter engelske forskrifter (flere nasjonale tilpasninger under utarbeidelse)
 • Lumen Designer
 • Meteonorm værdatabase
  • Detaljerte værdata for hele verden
  • Benyttes sammen med TAS for detaljerte dynamiske beregninger
 • SINTEF
  • Regnearkbasert dimensjoneringsprogram
  • Påvisning av energiforbruk etter TEK07 og TEK10
 • SIMIEN
  • dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031
  • Påvisning av energiforbruk etter TEK07 og TEK10
 • Flixo Energy Plus
  • beregning av kuldebroverdier og varmeflyt
 • WUFI Pro
  • dynamisk beregning av fuktighetsfordeling i konstruksjoner

Beskrivelse

 • Fokus Anbud
  • Utarbeidelse av tilbudsbeskrivelser etter NS3420 eller Vegvesen Prosesskode
  • Utveksling med annen programvare gjennom NS 3459 (v 2 eller 3) eller .xls

Annen programvare

 • Byggforskserien
 • Kontorstøtte
  • MS-Office
  • LibreOffice
 • OpenProj
  • Prosjektplanleggingsverktøy med støtte for MS-Project filer

Ved siden av verktøyene nevnt ovenfor bruker vi også flere programmer i tillegg, som for eksempel for webdesign av våre nettsider, produksjon og redigering av pdf-filer eller drift av arbeidsstasjoner og server.