Node

no en

Bydraget Os

Bydraget Os - Liv på Øyro. Prosjektet omfatter bygging av frittstående baldakiner, et kafèbygg (Osrosa) og generell oppgradering av gater, nytt gatedekke med mer på Osøyro.