Sjøsterk betongflåter

Prosjektbeskrivelse
Flytende oppdrettsanlegg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Oppdragsgiver
Backer Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2011

Lenke
Bilder

1330-01
1330-02
1330-03
1330-04
1330-05
1330-06

Tilbake