Parametrisk Design

Parametrisk modellering er en ny prosjekteringsmåte, der geometrien i konstruksjonsdeler blir definert gjennom formler, der noen utvalgte parameter kan endres raskt. Denne metoden er først og fremst interessant i en konseptfase, der forskjellige alternativer skal vurderes.

Fleksibiliteten i den parametriske modellen tillater å utforske og vurdere komplekse geometrier veldig raskt. Den parametriske modellen er bestandig sentralt i oppgaven, der BIM modellen og beregningsmodeller genereres automatisk.

Med den ‘‘Parametrisk Modell’’ kunden få:

    • mer interaksjon med RIB, ARK, RIV, RIE, RIG
    • mer kontroll av bygg
    • mer fleksibilitet i endringer
    • mindre kostnader hvis endrer noe

BIM og FEM er koblet i et eneste system gjennom en parametrisk modell.

ParametriskDesignNode02

For nærmere informasjoner se presentasjoner nedenfor, som du også kan finne i vår YouTube kanal.

Tilbake