Om NODE

NODE betyr samlingspunkt, knutepunkt, forgreiningspunkt. I våre fag er det i NODE det viktigste skjer.

NODE rådgivende ingeniører AS (NODE) er et frittstående rådgivende ingeniørfirma med hovedkontor i Bergen sentrum, Norge. Bedriften er eiet av ansatte.
NODE utfører prosjektering og rådgivning innen konstruksjonssikkerhet/byggeteknikk, bygningsfysikk og geoteknikk.

Vi bryr oss om fagene våre, byggemetoder, miljø og arkitektur som designkriterium. Dette vises igjen i bedriftens type oppdrag, kompleksitet og detaljeringsgrad. Og det vises igjen i våre medarbeideres kunnskap og forståelse.

Vår visjon, kjerneverdier og overordnet målsetting beskriver våre holdninger til fag, arbeidsmetoder, kunder, samarbeidspartnere og kollegaer:

NODEvisjon: Å dyrke kunnskap og utvikle idéer

NODEkjerneverdier: Kvalitet | Omsorg | Kreativitet | Pålitelighet | Åpenhet

NODEmålsetting: Inspirert arbeidsutførelse i alt vi gjør! NODE skal være et av Norges fremste rådgivende ingeniørkontor. Vi skal utfordre og utvikle våre fagfelt og være kjent som løsningsorientert, helhetstenkende og samfunnsbevisst. Arbeidsglede og yrkesstolthet skal være urkraften i verdiskapningen. NODE skal være et godt sted å komme til.


Historikk

NODE rådgivende ingeniører AS ble etablert 1. september 2003.

Bedriftens forretningsidé var da formulert på følgende måte:

«Selskapet skal profileres som et kvalifisert rådgivende ingeniørkontor, karakterisert ved høy faglig standard og en seriøs forretningsprofil. Selskapet skal ha som overordnet mål å utøve og utvikle selskapets kjerneområder med en faglig kreativt tenkende profil.»

NODE har holdt fast ved dette, med resultat mange faste kunder og samarbeidspartnere, høy etterspørsel og et godt renommé i markedet.

Hovedkontoret i NODE har alltid vært i Bergen sentrum. I tillegg har vi avdelingskontor i Voss sentrum.
Firmaet har en klar strategi for beliggenhet. Kontor i bysentrum er «node» (knutepunkt) for alt som skjer. Vi er lett tilgjengelig for kunder, mange samarbeidende firma har kontor i bysentrum, og ansatte kommer seg raskt til og fra jobb med kollektivtrafikk, til fots eller med sykkel.

I 2017 omorganiserte vi selskapet til et holdingselskap (NODE holding AS) som eier driftselskapet (NODE rådgivende ingeniører AS). Det opprinnelige selskapet ble således fusjonert inn i den nye strukturen. Dette blant annet for enklere utvidelse av antall medeiere samt åpne muligheter til å gjøre investeringer gjennom holdingselskapet.