Datasikkerhet

GDPR

NODE rådgivende ingeniører er underlagt personverndirektivet og GDPR regelne. Vi lagrer få data som er personrelatert generelt, og de fleste er relatert til våre ansatte. I noen tilfeller, især der vår oppdragsgiver er en privatperson, vil vi likevel være nødt til å lagre personrelaterte data. Disse data er utelukket knyttet til kontraktsmessige forhold.

En fullstendig informasjon kan du laste ned her: NODE-personvernerklæring-eksternt.pdf