Referanser

Boliger

Boliger

Vi har bred erfaring med prosjektering av boliger på Vestlandet, og kan bistå med løsninger, om det gjelder uvanlige eneboliger eller store boligkomplekser.

Mer om dette

Industri og anlegg

Industri og anlegg

Vi tilbyr prosjekteringsytelser for store og små industri- og anleggsprosjekter.

Mer om dette

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk

Vårt kontor har sentral godkjenning for prosjektering og uavhengig kontroll innen ansvarsområdet bygningsfysikk, tiltaksklasse 3. Vi kan tilby generelle og avanserte beregninger når det gjelder energiforbruk, varmetap og kondens.

Mer om dette

Næringsbygg

Næringsbygg

Vi har utført et stort antall av næringsbygg som for eksempel hotell, kontorer og innkjøpssenter.

Mer om dette

Andre tjenester

Andre tjenester

Vi kan tilby en rekke andre tjenester innen prosjektering og rådgivning.

Mer om dette

Landskap og byrom

Landskap og byrom

I samarbeid med arkitekter og landskapsarkitekter har vi i de siste årene hatt mange spennende oppdrag som virkelig blir lagt merke til.

Mer om dette

Trekonstruksjoner

Trekonstruksjoner

Dimensjonering av trekonstruksjoner i forbindelse med komplett prosjektering av bygninger har bestandig vært en del av våre prosjekteringsytelser. Ved siden av dette kan vi også tilby detaljprosjektering av massivtrebygg for tømrerbedrifter.

Mer om dette

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Gjeldende regler om obligatorisk uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013. Vi kan tilby våre tjenester i 4 av de 5 kontrollområdene som er omfattet av regelverket.

Mer om dette

Offentlige bygg

Offentlige bygg

Offentlige bygg omfatter kommunale og private skoler og barnehager, sykehjem, omsorgsboliger eller lignende.

Mer om dette