Krohnstadparken N1 a/b

Krohnstadparken N1 a/b

Prosjektbeskrivelse
Bolig, næring

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Tveit Arkitektkontor AS

Oppdragsgiver
Brødrene Ulveseth AS

Prosjekt ferdig
2012

Lenke
Bilder

1387-01
1387-02
1387-03
1387-04
1387-05
1387-06
1387-07
1387-08
1387-09
1387-10
1387-11

Tilbake