Vulcan Terrasse

Vulcan Terrasse

Prosjektbeskrivelse
Boligbygg, totalt 48 leiligheter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
OG Arkitekter AS

Oppdragsgiver
Magne Heldal Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2012

Lenke
Bilder

1424-01
1424-02

Tilbake