Kronstadparken Bolig N2

Prosjektbeskrivelse
Boligbygg, totalt 225 leiligheter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Lund og partnere arkitektker AS

Oppdragsgiver
Brødrene Ulveseth AS

Prosjekt ferdig
2017

Lenke
Bilder

1463-01
1463-02
1463-03
1463-04
1463-05
1463-06
1463-07
1463-08
1463-09
1463-10
1463-11
1463-12
1463-13
1463-14
1463-15

Tilbake