Kronstadparken Bolig N2

Kronstadparken Bolig N2

Prosjektbeskrivelse
Boligbygg, totalt 225 leiligheter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Lund og partnere arkitektker AS

Oppdragsgiver
Brødrene Ulveseth AS

Prosjekt ferdig
2017

Lenke
Bilder

1463-01
1463-02
1463-03
1463-04
1463-05
1463-06
1463-07
1463-08
1463-09
1463-10
1463-11
1463-12
1463-13
1463-14
1463-15

Tilbake