Sartorgården

Prosjektbeskrivelse
7 etg bolig, 2 etg næring, 2 etg parkering

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW Arkitekter

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2013

Lenke
Bilder

1376-01
1376-02
1376-03
1376-04
1376-05
1376-06
1376-07
1376-08
1376-09
1376-10
1376-11
1376-12
1376-13
1376-14
1376-15
1376-16

Tilbake