Nesttunhallen

Nesttunhallen

Prosjektbeskrivelse
Boliger, 38 leiligheter i 5 etasjer

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende geoteknikk og konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
ABO Plan & Arkitektur AS

Oppdragsgiver
Entreprenør Magne Heldal AS

Prosjekt ferdig
2018

Lenke
Nesttunhallen

1676-01
1676-02
1676-03
1676-04
1676-05
1676-06
1676-07
1676-08
1676-09
1676-10
1676-11
1676-12
1676-13

Tilbake