Skjold Stall

Prosjektbeskrivelse
Boliger, 14 leiligheter fordelt i tre unike bygg, areal fra 44-140 m2.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet og geoteknikk
Ansvarlig kontrollerende bygningsfysikk

Arkitekt
EntilEn Arkitekter

Oppdragsgiver
Entreprenør Magne Heldal AS, Heldal Eiendom AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
Skjold Stall

1825-01
1825-02
1825-03
1825-04
1825-05
1825-06
1825-07
1825-08
1825-09
1825-10
1825-11
1825-12
1825-13
1825-14
1825-15
1825-16
1825-17
1825-18
1825-19
1825-20
1825-21
1825-22
1825-23
1825-24
1825-25
1825-26
1825-27

Tilbake