Paradisalleen

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet består av fem bygg.
Boliger, 108 leiligheter i 4/5 etasjer: A1, A2, B og C.
Parkering og bod i kjeller: A1, A2, B, C og D.
Næringsbygg bygg: A1, A2, C og D, tilsammen 3.500 m2
BRA 23.000 m2

Total tegninger redigert: 1386
113 konstruksjonstegniner
141 armeringstegninger
130 prefab. betong tegninger for søyler, bjelker og balkonger
980 verkstedstegninger (324 assembly + 656 part tegninger)

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk (inkludert energiberegninger)

Arkitekt
TAG arkitekter

Oppdragsgiver
Kruse Smith Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
Paradisalleen
Paradisalleen Facebook side
https://www.bygg.no/article/1451585

1737-01
1737-02
1737-03
1737-04
1737-05
1737-06
1737-07
1737-08
1737-09
1737-10
1737-11
1737-12
1737-13
1737-14
1737-15
1737-16
1737-17
1737-18
1737-19
1737-20
1737-21
1737-22
1737-23
1737-24
1737-25
1737-26
1737-27
1737-28
1737-29
1737-30
1737-31
1737-32
1737-33
1737-34
1737-35
1737-36
1737-37
1737-38
1737-39
1737-40
1737-41
1737-42
1737-43
1737-44
1737-45
1737-46
1737-47
1737-48
1737-49
1737-50
1737-51
1737-52

Tilbake