Paradisalleen

Paradisalleen

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet består av fem bygg.
Boliger, 108 leiligheter i 4/5 etasjer: A1, A2, B og C.
Parkering og bod i kjeller: A1, A2, B, C og D.
Næringsbygg bygg: A1, A2, C og D, tilsammen 3.500 m2
BRA 23.000 m2

Total tegninger redigert: 1386
113 konstruksjonstegniner
141 armeringstegninger
130 prefab. betong tegninger for søyler, bjelker og balkonger
980 verkstedstegninger (324 assembly + 656 part tegninger)

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk (inkludert energiberegninger)

Arkitekt
TAG arkitekter

Oppdragsgiver
Kruse Smith Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
Paradisalleen
Paradisalleen Facebook side
Byggeindustrien
Fremtidens Byggenæring

1737-01
1737-02
1737-03
1737-04
1737-05
1737-06
1737-07
1737-08
1737-09
1737-10
1737-11
1737-12
1737-13
1737-14
1737-15
1737-16
1737-17
1737-18
1737-19
1737-20
1737-21
1737-22
1737-23
1737-24
1737-25
1737-26
1737-27
1737-28
1737-29
1737-30
1737-31
1737-32
1737-33
1737-34
1737-35
1737-36
1737-37
1737-38
1737-39
1737-40
1737-41
1737-42
1737-43
1737-44
1737-45
1737-46
1737-47
1737-48
1737-49
1737-50
1737-51
1737-52

Tilbake