Sandslimarka 33A

Sandslimarka 33A

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet består av tre blokkene med parkeringskjeller.
Prosjektet er estimert til ca. 14000 mkv.

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende geoteknikk og konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
MAD AS

Oppdragsgiver
Brødrene Ulveseth AS

Prosjekt ferdig
2019

1769-01
1769-02
1769-03

Tilbake