Wernersholmvegen 45

Wernersholmvegen 45

Prosjektbeskrivelse
Boliger

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW arkitekter AS

Oppdragsgiver
Nortid Utbygging AS

Prosjekt ferdig
2005

Lenke
Bilder

1022-01
1022-02
1022-03
1022-04
1022-05
1022-06

Tilbake