Horsøy Industrihavn

Horsøy Industrihavn

Prosjektbeskrivelse
Industrihaller for Framo

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet plasstøpte betongkonstr.

Arkitekt
Faaland Arkiter/ Artec

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2013

Lenke
Bilder

1268-01
1268-02
1268-03
1268-04
1268-05
1268-06
1268-07
1268-08
1268-09

Tilbake