Horsøy Industrihavn - Teknisk bygg Horsøy

Horsøy Industrihavn - Teknisk bygg Horsøy

Prosjektbeskrivelse
Industrihaller for Framo

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet plasstøpte betongkonstr.

Arkitekt
Faaland Arkiter/ Artec

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2013

Lenke
Bilder

1397-01
1397-02

Tilbake