Produksjonsanlegg Ekso Villfisk

Produksjonsanlegg Ekso Villfisk

Prosjektbeskrivelse
Nybygg Fiskeforvaltning

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Sivilarkitekt Tor Solhaug

Oppdragsgiver
Sivilarkitekt Tor Solhaug

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1483-01
1483-02
1483-03
1483-04
1483-05

Tilbake