LLOF YME Set down

LLOF YME Set down

Prosjektbeskrivelse
Fundamenter for platform

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Oppdragsgiver
LLOF Site & Drydock AS

Prosjekt ferdig
2017

Lenker
- Lutelandet Offshore as
-
 Helldal AS

1625-01
1625-02
1625-Heldal-01
1625-Heldal-02
1625-Heldal-03
1625-Heldal-04
1625-Heldal-05
1625-Heldal-06
1625-Heldal-07
1625-Heldal-08
1625-Heldal-09
1625-Heldal-10
1625-Heldal-11
1625-Heldal-12
1625-Heldal-13

Alle bildene unntatt [1, 2]:  © Jim Heldal

Tilbake