Contiga

Contiga

Prosjektbeskrivelse
Industrihaller for Contiga

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet plasstøpte fundament betongkonstr.

Oppdragsgiver
Backe BMB AS

Prosjekt ferdig
2020

Lenke
Contiga

Bygg.no - Artikkel 1

Bygg.no - Artikkel 2

Bilder fra bygg.no

1956-01
1956-02
1956-03
1956-04
1956-05
1956-06
1956-07
1956-08
1956-09
1956-10

Tilbake