Javel - Kilden

Javel - Kilden

Prosjektbeskrivelse
Skulptur

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Kunstner
Finn Eirik Modahl & Arne Revheim

Oppdragsgiver
Finn Eirik Modahl & Arne Revheim

Prosjekt ferdig
2008

Lenke
Bilder

1328-01
1328-02
1328-03
1328-04
1328-05
1328-06

Tilbake til Kunst