Konglen - Straume

Konglen - Straume

Prosjektbeskrivelse
Kunstnerisk utsmykking

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Finn Eirik Modahl

Oppdragsgiver
Finn Eirik Modahl

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1522-01
1522-02

Tilbake til Kunst