Danseren - Kilden

Danseren - Kilden

Prosjektbeskrivelse
Skulptur

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Reinhard Haverkamp

Oppdragsgiver
Reinhard Haverkamp

Prosjekt ferdig
2010

Lenke
Bilder

1298-01
1298-02
1298-03

Tilbake til Kunst