Sol - Råstølen

Sol - Råstølen

Prosjektbeskrivelse
Skulptur – kunstnerisk utsmykking. Delprosjektet "Sol" har blitt tatt med i andre utgaven av "Destination Art" av Amy Dempsey, som omhandler verdens mest severdige kunstinstallasjon. 

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Finn Eirik Modahl

Oppdragsgiver
Bergen Tomteselskap

Prosjekt ferdig
2008

Lenke
Bilder

1082-01
1082-02
1082-03
1082-04
1082-05
1082-06
1082-07
1082-08

Tilbake til Kunst