Tempo Husnes

Tempo Husnes

Prosjektbeskrivelse
Kunstnerisk innstallasjon ved innkjøringen til Sør-Norge Aluminium AS, Husnes

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
LEAD Inc. AS

Oppdragsgiver
Sør-Norge Aluminium AS

Prosjekt ferdig
2005

Lenke
Bilder

1071-01
1071-02
1071-03
1071-04
1071-05
1071-06
1071-07
1071-08
1071-09
1071-10
1071-11
1071-12
1071-13
1071-14
1071-15
1071-16
1071-17
1071-18
1071-19

Tilbake til Kunst