Nasjonale turistveger Hardanger - Hereiane

Nasjonale turistveger Hardanger - Hereiane

Prosjektbeskrivelse
Servicebygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW arkitekter

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Prosjekt ferdig
2007

Lenk
Bilder
Nasjonale turistveger

1040-01
1040-02
1040-03
1040-04
1040-05
1040-06
1040-07
1040-08
1040-09

Tilbake