Nasjonale turistveger Aurlandsfjellet - Vedahaugane & Flotane

 1149 10 01  1149 20 06
 Vedahaugane   Flotane 

Prosjektbeskrivelse
Utsiktspunkt, rasteplasser

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
LJB arkitektur

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Prosjekt ferdig
2011

Lenke
Bilder
Nasjonale turistvegerasjonale

1149-10-01
1149-10-02
1149-10-03
1149-10-04
1149-10-05
1149-10-06
1149-10-07
1149-10-08
1149-10-09
1149-10-10

1149-20-01
1149-20-02
1149-20-03
1149-20-04
1149-20-05
1149-20-06
1149-20-07

Tilbake