Servicebygg Kvanndal

Servicebygg Kvanndal

Prosjektbeskrivelse
Servicebygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Sivilarkitekt Tordis Hoem

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Prosjekt ferdig
2008

Lenke
Bilder

1182-01
1182-02
1182-03
1182-04
1182-05
1182-06
1182-07
1182-08

Tilbake