Ulven leir - skytebaner

Ulven leir - skytebaner

Prosjektbeskrivelse
Skytebaner

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW arkitekter

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

Prosjekt ferdig
2009

Lenke
Bilder

1151-01
1151-02
1151-03
1151-04
1151-05
1151-06
1151-07
1151-08

Tilbake