Brønnøysund Havn

Brønnøysund Havn

Prosjektbeskrivelse
Prosjektering av kaier, master og landskapsarbeider

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Arkitektgruppen CUBUS AS

Oppdragsgiver
Arkitektgruppen CUBUS AS

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1452-01
1452-02
1452-03
1452-04
1452-05

Tilbake