Rv. 13 Skjervet - rasteplass og naturvandring

Rv. 13 Skjervet - rasteplass og naturvandring

Prosjektbeskrivelse
Servicebygg, rasteplass

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Fortunen AS

Oppdragsgiver
Statens vegvesen, Region vest

Prosjekt ferdig
2016

Lenke
Bilder
Nasjonale Turistveger

1491-01
1491-02
1491-03
1491-04
1491-05

Tilbake