Nasjonal Turistveg Strynefjellet - Jøl Bro

Nasjonal Turistveg Strynefjellet - Jøl Bro

Prosjektbeskrivelse
Gangbru, turistveg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
3RW Arkitekter

Oppdragsgiver
Statens vegvesen, Region vest

Prosjekt ferdig
Pågående

Lenke
Bilder
Nasjonale Turistveger

1437-01
1437-02
1437-03
1437-04
1437-05
1437-06
1437-07
1437-08
1437-09
1437-10

Tilbake