Folkeparken Kjelvene

Folkeparken Kjelvene

Prosjektbeskrivelse
Park, skateramper

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver
Stavanger kommune

Prosjekt ferdig
2005

Lenke
Bilder

1011-01
1011-02
1011-03
1011-04
1011-05
1011-06

Tilbake