Tønsberg torg

Tønsberg torg

Prosjektbeskrivelse
Byrom

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Arkitektgruppen CUBUS AS

Oppdragsgiver
Arkitektgruppen CUBUS AS

Prosjekt ferdig
2010

Lenke
Bilder

1319-01
1319-02
1319-03

Tilbake