Geilo Gågate

Geilo Gågate

Prosjektbeskrivelse
Diverse konstruksjoner ved gågate

Vår rolle
Byggeteknisk rådgivning

Arkitekt
Arkitektgruppen CUBUS AS

Oppdragsgiver
Arkitektgruppen CUBUS AS

Prosjekt ferdig
2013

Lenke
Bilder

1411-01
1411-02
1411-03
1411-04
1411-05
1411-06

Tilbake