Brønnøysund Havn - Klatrevegger

Brønnøysund Havn - Klatrevegger

Bilder fra Arkitektgruppen CUBUS AS

Prosjektbeskrivelse
Prosjektering av klatrevegger

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Arkitektgruppen CUBUS AS

Oppdragsgiver
Arkitektgruppen CUBUS AS

Prosjekt ferdig
2020

1452.01-01
1452.01-02
1452.01-03
1452.01-04
1452.01-05
1452.01-06
1452.01-07
1452.01-08
1452.01-09
1452.01-10
1452.01-11
BIM-Structural-Real
Maks forskyvning - Vegg B
Maks forskyvning - Vegg C
Reaksjoner - Vegg B
Von Mises spenning - Vegg B

Tilbake