Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen

Prosjektbeskrivelse
Holdeplasser

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Arkitektgruppen CUBUS AS

Oppdragsgiver
Bybanen utbygging

Prosjekt ferdig
Pågår

Lenke
Bilder

1165-01
1165-02
1165-03
1165-04
1165-05
1165-06
1165-07
1165-08
1165-09
1165-10
1165-11
1165-12
1165-13
1165-14

Tilbake