Atrium Sydneshaugen Skole

Atrium Sydneshaugen Skole

Prosjektbeskrivelse
Park, byrom

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver
UIB Eiendomsavdelingen

Prosjekt ferdig
2005

Lenke
Bilder

1016-01
1016-02
1016-03
1016-04
1016-05
1016-06
1016-07
1016-08
1016-09
1016-10
1016-11
1016-12

Tilbake