Laksevåg senter

Laksevåg senter

Prosjektbeskrivelse
Kjøpesenter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
AMB arikitekter

Oppdragsgiver
Constructa

Prosjekt ferdig
2014

Lenker
Byggeindustrien

1585-00
1585-01
1585-02
1585-03
1585-04
1585-05
1585-06
1585-07
1585-08
1585-09
1585-10
1585-11
1585-12
1585-13
1585-14
1585-15
1585-16
1585-18

Tilbake