Oasen senter - P-dekker

Oasen senter - P-dekker

Prosjektbeskrivelse
Etterspente dekker

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet, ESP-dekker

Arkitekt
GRIEG arkitekter AS

Oppdragsgiver
KB Spennteknikk AS

Prosjekt ferdig
2010

Lenke
Bilder

1313-01
1313-02
1313-03
1313-04

Tilbake