Kløverhuset

Kløverhuset

Prosjektbeskrivelse
Kjøpesenter, ombygging inngangspartier

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
FIG

Oppdragsgiver
Kløver Eiendom AS

Prosjekt ferdig
2014

Lenke
Bilder

1434-01
1434-02
1434-03
1434-04
1434-05
1434-06
1434-07
1434-08
1434-09
1434-10
1434-11

Tilbake