Sartor Senter - byggetrinn 2C, 2D og 4

Sartor Senter - byggetrinn 2C, 2D og 4

Prosjektbeskrivelse
Ombygging av kjøpesenter

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Hille Melbye arkitekter

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2015

Lenke
Bilder

1473-01
1473-02
1473-03
1473-04
1473-05

Tilbake