Quality Hotel Sogndal

Quality Hotel Sogndal

Prosjektbeskrivelse
Hotell

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Vidar Lerum Architects

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt ferdig
2010

Lenke
Bilder

1234-00
1234-01
1234-02
1234-03
1234-04
1234-05
1234-06
1234-07
1234-08
1234-09

Tilbake