Espehaugen kontorbygg

Espehaugen kontorbygg

Prosjektbeskrivelse
Kontorbygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS

Oppdragsgiver
Lars Jønsson AS

Prosjekt ferdig
2010

Lenke
Bilder

1291-01
1291-02
1291-03
1291-04
1291-05
1291-06
1291-07
1291-08
1291-09

Tilbake