Knarvik senter, ESP-dekker

Knarvik senter, ESP-dekker

Prosjektbeskrivelse
Flytende oppdrettsanlegg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet, ESP-dekker

Arkitekt
Arkitekt Rolv Eide

Oppdragsgiver
LAB AS

Prosjekt ferdig
2011

Lenke
Bilder

1334-01
1334-02
1334-03
1334-04
1334-05
1334-06
1334-07
1334-08
1334-09
1334-10

Tilbake