Fjordpiren

Prosjektbeskrivelse
Kontorbygg

Vår rolle
Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet

Arkitekt
Lund Hagem Arkitekter

Oppdragsgiver
Procon Stavanger

Prosjekt ferdig
2011

Lenke
Bilder

1343-01
1343-02
1343-03
1343-04
1343-05
1343-06
1343-07
1343-08
1343-09

Tilbake